Nurettin Güzel - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Denetçi

  • 1970 Yılında Ağrı’da doğdu.
  • İstanbul Vefa Lisesinden mezun oldu.
  • 1997 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.
  • 2002 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu.
  • 2001 - 2016 yılları arasında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nde çalışmakta olup, kıdemli denetçi olarak görev yapmışıtır.
  • 2013 yılından itibaren Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir.
  • 2016 yılından itibaren TTK Bağımsız Denetim A.Ş.’nde çalışmakta olup, denetçi olarak görev yapmaktadır.