Hüseyin KILIÇ - Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

  • 1971 yılında Mudanya’da doğdu.
  • 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
  • 1996 – 1998 yılları arasında yeminli mali müşavirlik firmasında denetçi yardımcısı olarak çalıştı.
  • 2000 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. 1999 – 2000 yılları arasında Şerif Arı Yeminli Mali Müşavirlik Bürosunda denetçi olarak çalıştı.
  • 2000 yılında Arılar Bağımsız Dış Denetim A.Ş.’nde denetçi olarak çalışmaya başladı.
  • 2013 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu.
  • 2000 - 2016 yılları arasında Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nde Başdenetçi olarak görev yapmıştır.
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından verilen Bağımsız Denetçi Belgesi, Sermaye Piyasası Kurumu tarafından verilen Bağımsız Denetim Lisansı ve Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisans Belgesine sahiptir.
  • 2016 yılında TTK Bağımsız Denetim A.Ş. kurucularındandır ve Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.