Bağımsız Denetim Hizmetleri

Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Bağımsız Denetim Hizmetleri

Halka açık şirketler, Aracı kuruluşlar – Aracı kurumlar, Yatırım fonları, Yatırım ortaklıkları ve Portföy yönetim şirketlerinin yıllık ve ara dönemlere ilişkin yasal düzenlemelere göre bağımsız denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Göre Denetim Hizmetleri
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Bağımsız Denetimi
Halka Arz İşlemleri
Kredi Kuruluşlarınca İstenen Bağımsız Denetim ve Raporlar
Enerji Piyasası Mevzuatına Göre Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Finansal Tablolarının Denetimi ve Raporlanması
Banka ve/veya Kredi Veren Kuruluşlarca Talep Edilen Bağımsız Denetimler
Gümrük Müsteşarlığı A,B ve C Sınıfları Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerine Yönelik Denetimler ve Raporlanması,
Yabancıların Vergilendirilmesine Yönelik Yapılan Denetimler
Hisse Senetlerinin Değerlemesine Yönelik Denetim Hizmetleri