Bekir Biçer - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Denetçi

  • 1978 yılında Konya’da doğdu.
  • 2000 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.
  • 2002 - 2016 yıllları arası Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ de çalışmış olup, kıdemli denetçi olarak görev yapmıştır.
  • 2007 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını aldı.
  • 2014 yılından itibaren Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir.
  • 2016 yılından itibaren TTK Bağımsız Denetim A.Ş.’ de denetçi olarak görev yapmaktadır.